Một cơ chế hợp tác quốc phòng chính thức giữa Asean và các nước đối tác đối thoại quan trọng của Asean. Với vai trò mở rộng hợp tác quan hệ quốc phòng quân sự một cơ chế do ADMM dẫn dắt bao gồm 10 thành viên của Asean Và 8 nước + gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Hoa Kỳ. Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước Asean mở rộng ADMM+ là nơi chia sẻ, đánh giá và quan điểm về các vấn đề an ninh trong khu vực; góp phần thúc đẩy hiểu biết minh bạch hóa chính sách quốc phòng, tăng cường lòng tin giữa các quốc gia. 10 năm hình thành và phát triển ADMM+ đã trở thành một cơ chế hợp tác đặc biệt. Không phải chỉ là nơi để thảo luận mà thực sự là một diễn đàn cho hợp tác thực chất và hiệu quả góp phần xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác vì hòa bình ổn định và phát triển của khu vực.