Làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 1920 đã sinh ra một người con sau này có nhiều ảnh hưởng đến lịch sử của dân tộc, người con ấy là Đại tướng Lê Đức Anh. Năm 1958, khi vừa tròn 18 tuổi đồng chí Lê Đức Anh được kết nạp vào ĐCS Đông Dương và cũng từ đó bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng bất khuất của một người cộng sản kiên trung. Ông đã sống, đã đi, chỉ huy và chiến đấu suốt chiều dài của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.