Thực hiện chỉ thị của đồng chí Hồ Chí Minh, sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, vào lúc 17 giờ ngày 22-12-1944, tại núi Dền Sinh dãy Khau Giáng thuộc xã Tam Kim và Hoa Thám, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Từ ngày thành lập đến nay, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã không ngừng  phát triển, trưởng thành và hiện đại. Một Quân đội của dân, do dân, vì dân; luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn luôn được dân tin yêu, đùm bọc, luôn xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội ta trung với Đảng hiếu với Dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì CNXH nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Mãi mãi là linh hồn mạch sống của bộ đội.