Phóng sự ảnh - Số 3033: Tái hiện "Lễ đặt tên âm và lên đèn" trong "Lễ cấp sắc" của dân tộc Dao.