Phóng sự ảnh - Số 3028: Lễ trao giải Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới".