Phóng sự ảnh - Số 3022: Lễ hội Cầu Ngư - Nét văn hóa của ngư dân Khánh Hòa.