Phóng sự ảnh - Số 3018: Tinh khôi sắc ban trắng giữa đất trời Điện Biên.