Phóng sự ảnh - Số 3027: Giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Núi vọng sông rền”.