Phóng sự ảnh - Số 3024: Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa sửa nở trắng trời Hà Nội.