Phóng sự ảnh - Số 3032: Hình ảnh ấn tượng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.