Phóng sự ảnh - Số 3031: Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ