Phóng sự ảnh - Số 3029: Độc đáo nghi thức rước rể trong Lễ cưới của dân tộc Ê Đê.