Tại triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 10, sẽ diễn ra hoạt động bay trình diễn của máy bay quân sự và năng lực quân sự