Sáng ngày 27/5/2020, diễn tập trực tuyến xử lý tình huống về phòng, chống dịch Covid-19 giữa quân y các nước Asean do Việt Nam chủ trì đã diễn ra với sự tham gia của tất cả các nước thành viên Asean và đại diện các nước đối tác trong khuôn khổ cơ chế hợp tác ADMM+, với tư cách quan sát viên. Cuộc diễn tập thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và tương trợ lẫn nhau giữa lực lượng quốc phòng nói chung, cũng như lực lượng quân y các nước Asean nói riêng trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM Việt Nam dự và chỉ đạo diễn tập.