Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống của người lao động. Thời gian qua, tổ chức Công đoàn Quốc phòng các cấp đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động, giúp họ an tâm làm việc, vượt qua khó khăn, gắn bó lâu dài với đơn vị.