Hôm nay, 22/5, là Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai cán bộ, chiến sỹ toàn quân quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này với chủ đề “Phòng, chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở”.