Sáng ngày 21/5/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Biên phòng Việt Nam.