Thưa quý khán giả và các đồng chí. Ở Lữ đoàn Xe tăng 203, Quân đoàn 2, giá trị truyền thống là một “tài sản chung” quý báu. Giá trị truyền thống đó được người lính của đơn vị gìn giữ và phát huy trong từng hành động. Sau đây, là câu chuyện phóng viên chúng tôi ghi nhận tại Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2.