Sáng ngày 22/5/2020, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đến thăm, kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1.