Đảng bộ Tòa án Quân sự Trung ương đã tổ chức đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo đại hội.