Trong số công dân nhập cảnh về nước được cách ly trong các đơn vị quân đội, đã có nhiều trường hợp dương tính với Sars-CoV-2, đòi hỏi công tác phòng chống dịch Covid-19 phải được duy trì quyết liệt, chặt chẽ để dịch bệnh không lây lan vào quân đội và lây nhiễm ra cộng đồng. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 được Bộ Quốc phòng tổ chức vào sáng ngày 28/5/2020 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.