Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 được Bộ Quốc phòng tổ chức vào sáng ngày 28/5/2020 tại Hà Nội. Thượng tướng Trần Đơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.