Sau ba tháng huấn luyện, theo kế hoạch, vào ngày 29/5/2020, các đơn vị trong toàn quân sẽ tổ chức Lễ tuyên thệ cho các chiến sỹ mới. Thời gian qua, từng chiến sĩ trẻ đã luôn nỗ lực vượt khó khi vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.