Phóng sự ảnh - Số 2718: "Sắc màu dân tộc qua ống kính Trần Tấn Vịnh".