Phóng sự ảnh - Số 2714: Trần Quang Hiếu với nét đẹp đồng quê.