Phóng sự ảnh - Số 2709: "Trao giải thưởng Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022".