Phóng sự ảnh - Số 2705: Sôi nổi Hội đua bò chùa Rô.