Phóng sự ảnh - Số 2708: Sôi nổi Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022.