Phóng sự ảnh - Số 2711: Hà Nội nồng nàn hương hoa sữa.