Phóng sự ảnh - Số 2716: Nồng nàn hương cốm Mễ Trì.