Phóng sự ảnh - Số 3034: Sắc màu Ê Đê tại ngôi nhà chung.