Rubik Cuộc sống ngày 03/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

Lớp học vẽ đặc biệt cho bệnh nhân đột quỵ tại TP.Hồ Chí Minh.

- Gặp gỡ hoa hậu hòa bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân.

- Vùng núi mơ mộng Mae Hong Son ở cực tây Thái Lan.