Rubik Cuộc sống ngày 30/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nữ giảng viên thiết kế ứng dụng giáo dục giới tính.

- Hà Nội còn 138 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động.

- Quang Hải không tham dự AFF cup.