Rubik Cuộc sống ngày 28/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nữ nghệ sĩ 9x sáng tạo các sản phẩm từ nghệ thuật pháp lam.

- Cần một chiến lược hồi hương cổ vật.

- Lễ hội Halloween.