Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 26/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đà Nẵng: Bệnh viện quá tải vì các ca bệnh nhi.

- Quang Anh, Vương Anh tái xuất trong vai chú bộ đội.

- Sắc thu ở vùng Bavaria (Đức).