Rubik Cuộc sống ngày 25/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nhiều điểm mới trong dự án luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

- Nghệ sĩ đa phương tiện kết nối âm nhạc truyền thống và hiện đại.

- Malta - Viên ngọc châu Âu.