Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 29/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hà Nội: Đề xuất thay thế cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh.

- Giấc mơ đưa ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

- Vườn quốc gia Plitvice Lakes, Croatia.