Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 01/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Gia tăng các vụ trọng án do mâu thuẫn tình cảm.

- Gặp gỡ Snoop.pi kể chuyện Việt Nam diệu kỳ.

- Tam Cốc - Bích Động - Ninh Bình mùa lúa chín.