Rubik Cuộc sống ngày 31/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Có nên quy định về giờ học đối với các trường?

- 9x đam mê phục dựng nhà cổ Bắc Bộ "thu nhỏ".

- Phú Quốc lọt tóp những hòn đảo được yêu thích nhất châu Á.