Sáng ngày 31/7, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020 về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Thượng tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.