Ngày 28/7 là ngày đánh dấu 25 năm Việt Nam gia nhập mái nhà chung ASEAN. Kể từ ngày 28/7/1995, Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập, tham gia sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, trong đó có quốc phòng - an ninh, đóng góp tích cực trong việc duy trì đoàn kết, tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên cũng như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, với một dấu mốc quan trọng là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần đầu tiên tại Hà Nội