Trước diễn biến tình hình dịch Covid19 trên địa bàn, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức họp khẩn, triển khai các biện pháp phòng chống dịch quay trở lại.