Sáng ngày 27/7, tại TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” khu vực phía Nam năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo hội nghị.