Đảng bộ Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.