Bộ Quốc phòng sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể nếu có hành vi vi phạm liên quan đến các vụ việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Đó là ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lê Chiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ đột xuất liên quan đến công tác quản lý người xuất, nhập cảnh qua biên giới và vụ việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.