Báo Hải quân Việt Nam tiền thân là báo Quân Bạch Đằng, ra đời từ sau Cách mạng tháng Tám, cổ vũ đồng bào và chiến sĩ cả nước nỗ lực vươn lên bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 30/7/1970, cách đây 50 năm, Báo Quân Bạch Đằng đổi tên thành báo Hải quân Nhân dân, sau này là báo Hải quân Việt Nam, là diễn đàn của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân. Từ đặc thù của lực lượng, cán bộ, phóng viên báo Hải quân luôn xác định phải vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, đồng hành cùng mọi hoạt động học tập, huấn luyện, chiến đấu của lực lượng Hải quân.