Sáng ngày 29/7/2020, Ban thường trực Hội đồng khoa học quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thông qua tài liệu điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu Quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng ban Thường trực Hội đồng khoa học quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.