Đợt bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng lần này tại nước ta nguy hiểm và có thể lan rộng ra nhiều tỉnh thành. Nguy cơ dịch bệnh lây vào các đơn vị quân đội là rất cao bởi vậy cần quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Toàn quân tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của chính phủ, Bộ Quốc phòng về triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19. Đây là nhấn mạnh của Thượng tướng Trần Đơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng ngày 31/7 tại Hà Nội. Cùng dự có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.