Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tiếp tục đẩy mạnh nhiều biện pháp tuyên truyền đến bà con dân bản, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh một cách triệt để. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ các chốt trực tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tại các khu vực giáp biên về phòng, chống dịch, không tiếp tay, giúp đỡ các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.