Ra đời trong gian đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp, là Trung đoàn Công binh chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Một đơn vị vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng lá cờ thêu bốn chữ vàng "Mở đường thắng lợi", lịch sử phát triển của đơn vị là một chặng đường với biết bao khó khăn, thử thách, vừa xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trưởng thành. Đi lên từ gian khó, trưởng thành qua khó khăn, lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 229 đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao lập nên những mùa hoa chiến công góp phần xây đắp lên truyền thống vẻ vang mở đường thắng lợi của Bộ đội Công binh anh hùng.